Thùng rác gạt tàn đá hoa cương

Thùng rác đá hoa cương A17-A

Mã: A17-A
Màu sắc: Vàng + Vân đá

Thùng rác đá hoa cương A17-B

Mã: A17-B
Màu sắc: Vàng + Vân đá