Thùng rác composite 660L

Thùng rác composite 660 lít bánh xe

Mã: MB-660
Màu sắc: Tùy chọn