Thùng rác 90L nắp đẩy

Thùng rác composite 90 lít nắp đẩy

Mã: MB-90NĐ
Màu sắc: Tùy chọn